All Products

AROGYAM PEYA

120

NAV AROGYAM TAB

360

NAV AROGYAM POWDER

1800

AYUSH TAB

360

IMMUNITY BOOSTER

1000

AYUSH KWATH

200

AROGYAM RASAYAN (PACKAGE)

2400

PARAM SHAKTI (PACKAGE)

2400

PARAMSHAKTI SYRUP (200 ML)

144

SHREE AROGYAM

360

RAKTVARDHAK

432

AROGYAM RASAYAN (500GM)

1440